Lid worden

Hoe word ik lid?

Je kan als volgt lid worden.

 • Via uw afgevaardigde.
 • Wie zich meteen lid wil maken vult het aansluitingsformulier in en stuurt het ons ondertekend op:

VSOA Groep Financiën
Kleerkoperstraat 15-17
Blok 2 – 4e verdieping
1000 Brussel

aansluitingsformulier 2018

 

Privacyverklaring

Download de VSOA-privacyverklaring.

 

Wat betaal je om lid te worden van VSOA Groep Financiën?

Maandelijkse bijdrage voor 2017 bedraagt 14,00 euro - gepensioneerden: 6,00 euro.

 

Wat krijg je als lid van VSOA Groep Financiën?

 • Jaarlijkse syndicale premie (maximum = 90,00 EUR voor 2016).
 • Stakingsvergoeding uit het fonds “Antonio di Pierdomenico”.
 • Premie bij huwelijk, geboorte en overlijden.
 • U ontvangt maandelijks het informatiemagazine Argument, maandblad van het VSOA Openbare Diensten en driemaandelijks Het Blauwe Boekje, tijdschrift van het VSOA Financiën.
 • U wordt regelmatig uitgenodigd voor ledenvergaderingen.
 • U geniet van de voordelen voorbehouden aan de VSOA-leden (Countdown-kaart, diverse kortingen, voordelen ACLVB).
 • Steun en verdediging bij tuchtsancties en pestdossiers.
 • Deskundige bijstand i.v.m. verloven, carrière, examens, lonen, competentiemetingen, …
 • Algemene verdediging van uw beroepsbelangen in de diverse onderhandelings- en overlegcomités.
 • Gratis juridische bijstand voor administratieve beroepscommissies of bij geschillen met betrekking tot professionele kwesties bij diverse rechtbanken (Burgelijke rechtbank, arbeidsrechtbank, Raad van State,..).