Waarom zich syndiceren ?


Het ligt geenszins in onze bedoeling, indien u nog niet bent aangesloten bij een vakbond, u te overtuigen van het nut en de noodzakelijkheid ervan. Wij hopen evenwel dat u het niet zult moeten ervaren wanneer het te laat is.


Een syndicaat is er immers niet alleen om uw belangen te behartigen indien u problemen hebt met de hiërarchie of met de oversten. Een syndicaat kan u eveneens bijstaan en advies verlenen omtrent het verloop en de mogelijkheden van uw loopbaan, de beschikbare opleidingen, de tussenkomst van de sociale dienst in geval van persoonlijke moeilijkheden, pesterijen en stressbeheersing op de werkplaats, ...


Uw syndicale afgevaardigde verdedigt en vertegenwoordigt u op elk niveau !
In geval van lidmaatschap bij de groep VSOA Financiën ontvangt u het tweemaandelijks tijdschrift “Argument" en kan u bovendien genieten van vele kortingen en aanbiedingen via het voordeelplaform Merits and Benefits.
 

Teneinde u nog beter en vooral nog sneller te informeren zal u bij regelmaat infoberichten en de nieuwsbrief via e-mail ontvangen. Onze syndicale afgevaardigden zullen op hun beurt de inhoud ervan toelichten aan de leden.