Waarom zich syndiceren ?


Het ligt geenszins in onze bedoeling, indien U nog niet bent aangesloten bij een vakbond, U te overtuigen van het nut en de noodzakelijkheid ervan. Wij hopen evenwel dat U het niet zult moeten ervaren wanneer het te laat is.


Een syndicaat is er immers niet alleen om Uw belangen te behartigen indien U problemen hebt met de hiërarchie of met de oversten. Een syndicaat kan U eveneens bijstaan en advies verlenen omtrent het verloop en de mogelijkheden van Uw loopbaan, van de vormingskansen, de tussenkomst van de sociale dienst in geval van persoonlijke moeilijkheden, het pesten en de stressbeheersing op de werkplaats.


Uw syndicale afgevaardigde verdedigt en vertegenwoordigt U op elk niveau !
In geval van lidmaatschap bij de groep VSOA Financiën ontvangt U maandelijks “Argument".
Ongeveer vier keer per jaar wordt het "Blauwe Boekje" uitgegeven.


Teneinde U nog beter en vooral nog sneller te informeren werd de "Blauwe Nieuwsbrief" in het leven geroepen. Het betreft een elektronisch tijdschrift dat per e-mail wordt verstuurd aan al onze syndicale afgevaardigden die dan op hun beurt de inhoud ervan bekend maken aan de leden.