Actueel

18/05/2022 - Actie Openbaar Ambt - Laat uw stem horen!!!

Donderdag 19 mei 2022 verzamelen de vakbonden hun militanten voor het bekomen van een substantiële verbetering van hun geldelijke situatie.
  Afspraak om 10 u ...
Lees verder »

02/05/2022 - Komt er nog een sectoraal akkoord?

  
Lees verder »

20/04/2022 - Gewijzigde telewerkvergoeding

Beste Leden,   Vandaag verscheen in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 10 april 2022 tot wijziging van diverse bepalingen inzake telewerk en satellietwerk in het...
Lees verder »

10/02/2022 - Ook federaal overheidspersoneel verdient koopkracht en erkenning

De besprekingen over het sectoraal akkoord zijn eindelijk hervat. De laatste baremaherziening dateert van 20 jaar geleden. Nog steeds ontbreekt een volwaardige 13e maand en zijn er geen...
Lees verder »

05/01/2022 - INFOFLASH JANUARI 2022

Bonusdag voor iedereen   Op aandringen van het VSOA-Financiën werd de onrechtvaardigheid bij de toekenning van de bonusdag weggewerkt.  Op 21 januari verscheen...
Lees verder »

01/01/2022 - 2022


Lees verder »

24/12/2021 - Wat kunnen we nog verwachten van het Openbaar Ambt?

Het is 1 oktober 2020, een nieuwe regering en een ambitieus regeerakkoord zijn eindelijk een feit. “Zou deze nieuwe start ook nieuwe kansen bieden voor de openbare sector?” vroegen we...
Lees verder »