Actueel

22/01/2014 - Akkoord over modernisering fiscus ?

Recente berichtgeving in de pers stelde dat de Minister van Financiën verklaarde dat met de vakbonden een akkoord zou zijn bereikt over een sociaal plan ter begeleiding van de modernisering...
Lees verder »

08/01/2014 - Onze acties brachten verandering

  Ingevolge onze acties werden wij op 23 december 2013 uitgenodigd bij de Minister van Financiën voor een crisisbespreking. Deze ontmoeting werd door alle partijen als...
Lees verder »

10/10/2013 - Bevorderingsproeven naar niveau A

Op 16 juli 2013 verscheen in het Belgisch Staatsblad het nieuwe KB dat de bevorderingsproeven regelt voor federale ambtenaren van niveau B en C die willen opklimmen naar niveau...
Lees verder »

12/07/2013 - Voor een RESPECTVOLLE aanpassing van het reglement inzake variabele arbeidstijd !

Zoals U ongetwijfeld reeds weet, wenst onze werkgever het systeem van variabele arbeidstijd te hervormen. Terwijl onze managers deze hervorming als een win-win situatie voorstellen...
Lees verder »

04/07/2013 - Het project Bogaert "nieuwe loopbaan federaal openbaar ambt" wordt verworpen door het VSOA !

Na meer dan 4 maanden onderhandelingen en gepalaver in werkgroepen, heeft de overheid de onderhandelingen over de nieuwe loopbaan en de evaluatie van de federale ambtenaren afgesloten. Deze...
Lees verder »

26/06/2013 - De nieuwe federale loopbanen

UPDATE: Een nieuwe loopbaan, ja, maar niet voor iedereen! In de ontwerpteksten wordt een onderscheid gemaakt tussen de “oude” en de toekomstige...
Lees verder »

20/06/2013 - MANIFESTATIE op maandag 24 juni

Het VSOA en ACOD voeren maandagvoormiddag 24 juni aan het Brusselse Fontainasplein om 11u00 een actie tegen de afbouw van de openbare sector.   Hierbij de affiche en...
Lees verder »

06/05/2013 - Het personeel van de FOD FinanciŽn is woedend !


Lees verder »

26/04/2013 - Het VSOA roept de Federale Overheid ter orde

  Het kabinet van de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken beloofde deze week de teksten betreffende de nieuwe federale loopbanen ter beschikking te stellen.   Het VSOA stelt...
Lees verder »

17/04/2013 - Hervorming van de federale loopbanen: eindelijk transparantie ?

Sedert diverse maanden, overleggen de representatieve vakorganisaties en de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten op informele wijze, een ontwerp...
Lees verder »