Actueel

03/07/2015 - In memoriam

IN MEMORIAM   °12-04-1952   +02-07-2015   Met grote droefheid hebben wij het overlijden van de heer Paul MONSAERT vernomen. Paul was meer dan 20 jaar Nationaal...
Lees verder »

06/03/2015 - Correctieve postulatieronde kanteling 3

Deelnemers
• FISC, I&I, D&A, PATDOC, LOG.
• Niveau D t.e.m. niveau A3.
• Statutairen + contractuelen.
• Out of scope: zelfde groepe...
Lees verder »

30/10/2014 - De trilogie van de kantelingen

K1 – K2 – K3
K1 betrof de overheveling van alle personeelsleden vanuit de voorlopige cel – waar het personeel in 2003, na de afschaffing van het oude Minister...
Lees verder »

29/10/2014 - Oproep tot mobilisatie op 6 november 2014

Het Directiecomité van het VSOA heeft het regeerakkoord bestudeerd alsook de kennisgeving voor de budgetten 2015 tot 2019 welke bekrachtigd werden  door de Ministerraad van 15 oktober...
Lees verder »

28/05/2014 - Resultaten kanteling 3 zullen worden bijgestuurd

De toekenning van de standplaatsen voor K3 gebeurde door middel van twee “runs”. Bij een eerste run werden de plaatsen toegewezen op basis van de prioriteitsregels van het KB van...
Lees verder »

09/05/2014 - RIP Carlos Six

Het VSOA Groep Financiën betoont hierbij zijn blijken van rouw ten aanzien van de familie van Administrateur Carlos Six. Als Nationaal Voorzitter van het VSOA Groep Financiën heb ik...
Lees verder »

30/04/2014 - Bevorderingsproeven niveau A: vrijstelling generieke testen voor houders van het

De Ministerraad van 25 april 2014 keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed waarbij verschillende maatregelen van de selectie en loopbaan van federale personeelsleden wijzigen. Dit...
Lees verder »

02/04/2014 - Dienstorder voor vrijwillige overdracht naar het Vlaams Gewest

Vanaf 1 januari 2015 neemt Vlaanderen 403 personeelsleden van de FOD Financiën over om de dienst te verzekeren van de belasting behorende tot de sector registratie: successierecht,...
Lees verder »

07/02/2014 - De nieuwe federale loopbanen

Download de handige brochure van het VSOA.
Lees verder »

22/01/2014 - Akkoord over modernisering fiscus ?

Recente berichtgeving in de pers stelde dat de Minister van Financiën verklaarde dat met de vakbonden een akkoord zou zijn bereikt over een sociaal plan ter begeleiding van de modernisering...
Lees verder »