07/02/2018 - Algemene staking zware beroepen is voorbarig

VSOA roept op om aan de onderhandelingstafel te gaan

 

De socialistische vakbond ACOD kondigde een algemene staking aan op 27 februari tegen het wetsontwerp zware beroepen van minister Bacquelaine. Het wetsontwerp werd evenwel niet aan de ministerraad voorgelegd in december, maar verscheen plots op sociale media en creëerde zo een golf van reacties. 

VSOA dringt erop aan dat minister Bacquelaine de concrete onderhandelingen opstart over de zware beroepen.

Dit dossier heeft enorme verwachtingen gewekt en doet dit nog steeds.

VSOA is bereid te onderhandelen, maar in goede omstandigheden: de vier gedefinieerde criteria moeten dienen als leidraad om de matching uit te voeren die nodig is voor de erkenning van de penibiliteit. De vier criteria moeten evenwaardig doorwegen. Dus er kan geen sprake van zijn dat het vierde criterium, nl. de penibiliteit die verband houdt met de mentale of emotionele aspecten, als tweederangs wordt beschouwd.

De soms ongepaste communicatie van politieke verantwoordelijken bemoeilijkt de gesprekken. We zijn ook bezorgd over de gelijkheid van behandeling tussen contractuelen en statutairen, aangezien de enveloppe met betrekking tot de tantièmes alleen betrekking heeft op de statutairen bij de overheid. Hoe zit het dus met de financiering van de regeling, en zal die regeling gelijk zijn voor iedereen?

Helaas hebben we de indruk, in dit dossier net zoals in vele andere, dat het politiek spel voorrang heeft op de echte wil van sommige leden van de regering om op een objectieve en meetbare manier werkelijk rekening te houden met de penibiliteit in de publieke sector.

Deze benadering brengt verschillende sectoren immers in concurrentie met elkaar en dit zorgt voor de nodige onrust.

Tijd voor politieke moed en correcte onderhandelingen in plaats van politieke spelletjes.