03/04/2017 - Brugdagen 2017

De ministerraad van 31 maart 2017 heeft de brugdagen voor 2017 goedgekeurd.

 

Op vrijdag 26 mei 2017 wordt de brug gemaakt met O.H. Hemelvaart (25 mei) en vrijdag 3 november 2017 wordt een brugdag gegeven voor Allerheiligen (1 november) en Allerzielen (2 november).

 

In tegenstelling met wat eerder officieus werd aangekondigd, wordt er maandag 14 augustus 2017, voor 15 augustus (O.L.V. Hemelvaart), geen brugdag toegekend.

 

Wij kregen van het Kabinet van Minister belast met Ambtenarenzaken hiervoor niet de minste motivatie. Het VSOA heeft dan ook zijn ongenoegen geuit over deze gang van zaken.

 

Feestdagen die samenvallen met een zaterdag of een zondag worden gecompenseerd in de periode van 27 tot 31 december (artikel 14, §2, KB van 19 november 1998).

 

http://www.fedweb.belgium.be/nl/regelgeving/19981119_kb_verloven_en_afwezigheden