15/02/2017 - De FOD FinanciŽn en het personeel door hun minister in de steek gelaten!

Persbericht

In de lente van 2016 werd door het personeel van de FOD Financiën met een aantal acties lucht gegeven aan de heersende ontevredenheid. De eisen van het personeel waren duidelijk (significante aanwervingen, afwijzen van nog meer besparingen, verdediging van de pensioenrechten van de ambtenaren, de erkenning van de job van douanier als zwaar beroep, een regelmatige, transparante en objectieve regeling van mutaties, respect, …).


Naar aanleiding van deze acties deed de minister van Financiën een aantal beloftes tegenover de representatieve vakorganisaties, waaronder:

  • de organisatie van mutaties op een transparante manier en op basis van anciënniteit;
  • de vervanging van 1/1 voor controlefuncties;
  • voor de ploegdiensten bij de douane zal een 1/1 vervanging voorzien worden in de diensten die werken volgens een 7/24 systeem;
  • de toekenning van een vergoeding voor wapendracht aan de douaniers die betrokken zijn;
  • de rechtzetting van een aantal anomalieën in de loopbanen;
  • de mogelijkheid om sommige opdrachten bij de algemene administratie van Douane en Accijnzen in rekening te brengen als “zwaar beroep” bij de berekening van hun pensioen.


Sindsdien verliepen er 8 maanden, zonder dat we de minister opnieuw hebben ontmoet en met slechts weinig onderhandelingsmomenten. De balans? Geen tastbare vooruitgang, alleen een voorstel van protocol (dat slechts gedeeltelijk tegemoetkomt aan de eisen van een jaar geleden) en geen enkel ontwerp van tekst dat het organiek reglement wijzigt…


De woorden worden dus niet gevolgd door daden.


De wijzigingen die het statuut van het rijkspersoneel ondertussen heeft ondergaan, kan geen rechtvaardiging zijn voor de huidige stand van zaken.


Het is tijd dat de minister woord houdt en officieel en effectief de verdediging opneemt van zijn departement en van het personeel.


De FOD Financiën heeft al verschillende hervormingen ondergaan en het personeelsaantal werd op een drastische manier verminderd. Deze FOD draait nu alleen nog op de goede wil van het overblijvende personeel dat ten einde raad is en de volle aandacht verdient


Indien dat niet gebeurt, zullen de vakbonden alle eventuele acties indekken waarmee de personeelsleden hun ontevredenheid zullen uitdrukken.