22/02/2017 - Brugdagen voor 2017 werden officieus meegedeeld

Officieel zijn de brugdagen voor 2017 nog niet gekend.


Het Kabinet van Minister belast met Ambtenarenzaken kondigde officieus aan dat op vrijdag 26 mei 2017 de brug zou worden gemaakt met O.H. Hemelvaart en er maandag 14 augustus 2017 een brugdag zou worden gegeven voor O.L.V. Hemelvaart.


Vrijdag 3 november 2017 (Allerheiligen: 1 november en Allerzielen: 2 november) wordt, tegen alle logica in, geen brugdag.


Feestdagen die samenvallen met een zaterdag of een zondag worden gecompenseerd in de periode van 27 tot 31 december (artikel 14, §2, KB van 19 november 1998).