24/02/2016 - Brugdagen voor 2016 werden officieus meegedeeld

Officieel zijn de brugdagen voor 2016 nog niet gekend.

 

Het Kabinet van Minister belast met Ambtenarenzaken kondigde recent officieus aan dat op vrijdag 6 mei 2016 de brug zou worden gemaakt met O.H. Hemelvaart en er vrijdag 22 juli 2016 een brugdag zou worden gegeven voor de Nationale feestdag.

 

Maandag 31 oktober 2016 (Allerheiligen: 1 november en Allerzielen: 2 november) en maandag 14 november 2016 (Feest van de Dynastie: 15 november) worden geen brugdag omdat er, volgens de uitleg van de Minister, in november reeds 3 feestdagen zijn en de overheidsdiensten bij het toekennen van bijkomende brugdagen te veel zouden gesloten zijn en te lang niet zouden bereikbaar zijn.

 

Feestdagen die samenvallen met een zaterdag of een zondag worden gecompenseerd in de periode van 27 tot 31 december (artikel 14, §2, KB van 19 november 1998).