29/10/2014 - Oproep tot mobilisatie op 6 november 2014

Het Directiecomité van het VSOA heeft het regeerakkoord bestudeerd alsook de kennisgeving voor de budgetten 2015 tot 2019 welke bekrachtigd werden  door de Ministerraad van 15 oktober 2014.

Het VSOA stelt vast dat alle goedgekeurde budgettaire maatregelen in feite leiden tot het beperken van de werking van de federale overheidsdiensten. Hiervan zullen de gebruikers de eerste slachtoffers zijn.

Het VSOA stelt vast dat de sociale partners nog niet geraadpleegd werden, dit terwijl het regeerakkoord éénzijdig de voorwaarden van de werking van de federale overheidsdiensten wijzigt alsook de pensioenregeling van de ambtenaren.

Het VSOA concludeert hieruit dat het regeerakkoord anti sociaal en anti Openbare Dienst is.

Dit akkoord is voor onze syndicale organisatie onaanvaardbaar !


Het VSOA blijft bij haar standpunt, ongeacht de samenstelling van de regering!

Het VSOA verdedigt de verworven rechten en zal deze blijven verdedigen, ongeacht de samenstelling van de regering!

De nieuwe regering bereidt zich voor om radicale maatregelen te nemen die ons allen aanbelangen
- Indexsprong.
- De pensioenleeftijd en het aantal jaren dienst worden opgetrokken;
- Verandering van het systeem van loopbaanonderbreking;
- Blokkering van de wedden gedurende 2 jaar;

Om al deze redenen roept het VSOA haar leden op om deel te nemen aan de nationale betoging van 6 november 2014.


Praktische informatie voor de deelnemers:

- Bij de leden van het nationaal secretariaat, aan de start van de betoging, zal een aanwezigheidslijst klaar liggen, niet vergeten om deze in te vullen.
- Er worden speciale treinen ingelegd alsook zullen er speciale vervoersbewijzen voorzien worden.De verplaatsingsonkosten worden terugbetaald door het Nationaal Secretariaat na voorlegging van de vervoersbewijzen.

Om redenen van veiligheid en zichtbaarheid blijven we gegroepeerd, samen met de collega’s van het VSOA en het ACLVB gedurende het hele traject.

De manifestatie vertrekt aan het noordstation van Brussel.

Alle militanten worden er verwacht om 11u00. De betoging vertrekt om 12u00, richting zuidstation waar tegen 14u00 de ontbinding wordt voorzien.
 
Het traject van de stoet loopt langs de Willebroekkaai en vervolgens over centrale Brusselse lanen (Jacqmain, Anspach, Lemmonier) om te eindigen aan het zuidstation.

 

Afspraak aan het noordstation van Brussel vanaf 10u30.