30/04/2014 - Bevorderingsproeven niveau A: vrijstelling generieke testen voor houders van het

De Ministerraad van 25 april 2014 keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed waarbij verschillende maatregelen van de selectie en loopbaan van federale personeelsleden wijzigen.

Dit ontwerp bevat onder andere een belangrijke bepaling voor geslaagden van het brevet van algemene vorming niveau A bij de 'oude bevorderingsselecties': ze krijgen vrijstelling voor de proeven van de eerste reeks (module 1) van de huidige bevorderingsselecties naar niveau A.