02/04/2014 - Dienstorder voor vrijwillige overdracht naar het Vlaams Gewest

Vanaf 1 januari 2015 neemt Vlaanderen 403 personeelsleden van de FOD Financiën over om de dienst te verzekeren van de belasting behorende tot de sector registratie: successierecht, schenkingsrecht, registratierecht.

 

De personeelsleden van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie en de Stafdienst Beleidsexpertise en –ondersteuning zullen door een dienstorder worden geïnformeerd over de beslissing van het gewest tot overname van de dienst van een groep van gewestelijke belastingen.

Met dat dienstorder zal ieder van de betrokken personen verzocht worden schriftelijk en binnen de dertig dagen te laten weten of zij wensen te worden overgedragen aan de diensten van het gewest.

 

Vrijwilligers krijgen voorrang maar indien er onvoldoende vrijwilligers zijn, moet worden overgegaan tot aanwijzingen van ambtswege.

 

Het dienstorder voor een vrijwillige overdracht wordt op 3 april 2014 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

 

Het VSOA - Groep Financiën wil de potentiële kandidaten zo goed als mogelijk informeren en organiseert daarom in samenwerking met onze collega’s van het VSOA - Vlaamse overheid een infosessie voor haar leden.

 

Deze interne vergadering, uitsluitend toegankelijk voor leden van het VSOA, zal doorgaan te Brussel op donderdag 10 april 2014 om 10u00 in de lokalen van het VSOA - Groep Financiën (Centrumgalerij Blok II, 4de verdieping, Kleerkopersstraat 15-17 te 1000 Brussel)

 

Inschrijven kan door te mailen op het adres minfin@vsoa.eu of door te faxen op het nummer 02 226 41 10.

 

Een aansluitingsformulieren om u lid te maken van het VSOA vindt u op onze website www.vsoa-slfp-fin.eu en zullen ook ter plaatse ter beschikking zijn.