22/01/2014 - Akkoord over modernisering fiscus ?

Recente berichtgeving in de pers stelde dat de Minister van Financiën verklaarde dat met de vakbonden een akkoord zou zijn bereikt over een sociaal plan ter begeleiding van de modernisering van de diensten en dat dit meteen groen licht betekent voor de gehele hervorming.

Wellicht ligt de stijgende verkiezingskoorts aan de basis van deze verklaringen.
De waarheid is veel genuanceerder.

 

Een akkoord ?


De crisisbesprekingen die einde vorig jaar met de minister van Financiën werden opgestart resulteerden in de ondertekening van twee protocollen (één over de variabele arbeidstijd en één over kanteling 3) waarin de engagementen van de minister werden vastgelegd.

 

Het is onjuist te stellen dat de vakbonden een onvoorwaardelijk groen licht hebben gegeven.

De voorgestelde protocollen zijn wel een belangrijke stap in de goede richting.

 

Nu reeds hebben tal van uit pragmatische overwegingen ingegeven verhuizingen en wijzigingen in de operationele werking ervoor gezorgd dat de situatie uitermate complex is geworden. Wij kunnen het ons bij de FOD Financiën niet veroorloven om nog langer stil te staan en verder achteruit te gaan.

 

Daarom willen wij de officiële start van de operationalisering niet langer blokkeren maar gaven wij aan de overheid de kans om haar engagementen waar te maken.

 

 

Een sociaal plan ?


Er bestaat momenteel geen sociaal begeleidingsplan. Wel werd het engagement gegeven te overleggen over de noodzaak om bij te sturen wegens sociale redenen.

 

 

De ondertekende protocollen en onze adviezen


Hieronder vind u de adviezen van het VSOA evenals de ondertekende protocollen

 

-       Advies van het VSOA betreffende het variabele uurrooster

-       Protocol variabele uurrooster

 

-       Advies van het VSOA betreffende kanteling 3

-       Protocol kanteling 3