10/10/2013 - Bevorderingsproeven naar niveau A

Op 16 juli 2013 verscheen in het Belgisch Staatsblad het nieuwe KB dat de bevorderingsproeven regelt voor federale ambtenaren van niveau B en C die willen opklimmen naar niveau A.

 

De kandidaten kunnen zich vanaf begin oktober 2013 bij Selor inschrijven voor de 1ste reeks proeven voor bevordering naar niveau A.

Deze eerste reeks evalueert het vermogen van een ambtenaar om op niveau A te functioneren

 

Het VSOA wil de leden-kandidaten bijstaan door het geven van een opleiding.

 

Deze opleiding gaat door in de lokalen van het VSOA Groep Financiën (Centrumgalerij Blok II, 4de verdieping, Kleerkopersstraat 15-17 te 1000 Brussel) op woensdag 23 oktober 2013 (in het Nederlands) en vrijdag 25 oktober 2013 (in het Frans), telkens om 9u00.

 

Inschrijven kan door uw naam evenals het departement waar u werkzaam bent door te mailen op het adres minfin@vsoa.euof door te faxen op het nummer 02 226 41 10.

 

U kan zich ter plaatse lid maken van het VSOA.

U krijgt voor het bijwonen van deze vorming een syndicale dienstvrijstelling.