15/06/2011 - Infovergadering over het informeel overleg betreffende het nieuwe organiek reglement en de implementatie van de functiecartografie

Begin 2011 ging de overheid akkoord om met de syndicale organisaties informele besprekingen op te starten over de ontwerpteksten van het nieuwe organiek reglement en de implementatie van het niveau A in de functiecartografie, echter onder de strikte voorwaarde dat de vertrouwelijkheid zou gerespecteerd worden.

 

Het VSOA heeft de vraag tot vertrouwelijkheid steeds rigoureus gerespecteerd, zelfs indien wij hierdoor soms onder druk van onze basis kwamen te staan.

 

Tijdens de informele vergadering van 14 juni 2011 heeft de overheid aan de vakbonden de expliciete toelating gegeven haar leden te informeren en te consulteren. Aldus heeft de overheid de facto bevestigd dat de vertrouwelijkheid werd opgeheven.

 

Hoog tijd dus om onze leden op de hoogte te brengen over de stand van zaken van de verschillende projecten van de overheid.

 

Wij nodigen u uit voor een infovergadering, uitsluitend toegankelijk voor leden, in de lokalen van het VSOA Groep Financiën (Centrumgalerij Blok II, 4de verdieping, Kleerkopersstraat 15-17 te 1000 Brussel) op donderdag 30 juni 2011 (in het Nederlands) en vrijdag 1 juli 2011 (in het Frans), telkens om 9u00.

Het grootste deel van deze infovergadering zal handelen over de integratie in de nieuwe loopbaan van niveau A, maar alle leden zijn welkom.

U krijgt voor het bijwonen van deze vergadering een syndicale dienstvrijstelling.

Inschrijven kan door te mailen op het adres minfin@vsoa.eu of door te faxen op het nummer 02 226 41 10.

 

Een aansluitingsformulier om u lid te maken van het VSOA kan u hier downloaden.

 

Onder de rubriek downloads vindt u in de map “Officiële verslagen” een uitgebreide documentatie.

 

In de huidige context van een regering van lopende zaken kunnen er over deze materie geen officiële onderhandelingen plaatsvinden. De teksten zijn dus nog niet definitief en zullen zowel door de vakbonden als de overheid nog geamendeerd worden.