04/05/2011 - Benoemingen inspecteurs en de fiscaal deskundigen. Eindelijk ?

Nog steeds geen benoemingen bij de AOIF en de BBI ingevolge de dienstorders nummers 1 en 2/2010 (BTW) dd. 30/04/2010 en nummers 2 en 5/2010 (DB) dd. 27 en 30/04/2010. Nochtans engageerde de overheid zich aanvankelijk dat voor beide administraties de dossiers zouden worden afgehandeld tegen het einde van de eerste trimester van 2011, datum die nadien verschoven werd naar 1 mei 2011 (cf. Nieuwsbericht van 10 maart 2011).

 

Ook in de Kamer deed deze situatie de wenkbrauwen fronsen. Nadat de Minister van Financiën op 18 maart 2011 in een antwoord op de parlementaire vragen nrs. 272 en 273 verklaarde dat de benoemingen zouden plaatsvinden op 1 april 2011 (dit was waarschijnlijk een aprilvis), werd onze Minister hierover opnieuw ondervraagd.

 

Tijdens de vergadering van de Commissie voor de Financiën en de Begroting van disdag 3 mei 2011 verklaarde de Staatssecretaris dat de Minister de administratie met aandrang heeft gevraagd om de mutaties en de benoemingen op 1 en 15 juni 2011 te laten ingaan en erop heeft gehamerd dat de administratie haar verbintenis deze keer wel zou nakomen.

 

Mevrouw Monique Peeters, auditeur-generaal van financiën belast met de leiding van de P&O diensten, stelde diezelfde namiddag, tijdens een informeel overleg met de vakbonden, eind juni 2011 voorop als ultieme datum.

 

De surrealistische vertraging zou te wijten zijn aan het onderzoek bij de Algemene Administratie van de Fiscaliteit naar “de functionele behoeften”. De Minister zou er goed aan doen de betrokken manager hierover eens te ondervragen.

 

In elk geval juni 2011 dus … we zullen zien …