03/05/2011 - Voorbereiding op het federaal bevorderingsexamen naar het niveau B

Selor organiseert in de loop van het tweede semester 2011 het algemeen gedeelte voor de overgang naar het niveau B voor de vastbenoemde ambtenaren van niveau C. De uiterste inschrijvingsdatum voor deze bevorderingsproeven was 28/02/2011.

 

Het VSOA wil de ingeschreven leden bijstaan door het geven van een opleiding.

 

Een inschrijvingsformulier werd gepubliceerd in het maandblad Argument van april 2011 en kan u hier downloaden.