02/03/2011 - Fedorest

Volgens goed ingelichte bronnen besliste het Directiecomité onlangs om de openingsuren van alle restaurants en cafetaria ingrijpend te wijzigen.

 

In weerwil van de belofte om het sociaal overleg opnieuw leven in te blazen, heeft de overheid het comfort van haar medewerkers beperkt zonder enig overleg met de representatieve vakbonden.

 

Het VSOA Groep Financiën heeft niet geaarzeld om de heer VAN BAELEN aan te schrijven in zijn hoedanigheid van voorzitter van het Comité voor Maatschappelijk advies.

 

Wij hopen in dit overlegorgaan tekst en uitleg te krijgen over de gang van zaken.