01/03/2011 - Informeel overleg over het nieuwe organiek reglement en de implementatie van de functiecartografie

Sinds half februari circuleren er onder het personeel mails met diverse documenten betreffende het door de overheid opgestarte informeel overleg over het nieuwe organiek reglement en de implementatie van de functiecartografie.

 

Het VSOA heeft zijn leden hierover nog niet geïnformeerd omdat deze documenten een vertrouwelijk karakter hebben. Het betreft een voorstel van de overheid in een embryonaal stadium. In de huidige context van een regering van lopende zaken kunnen er over deze materie geen officiële onderhandelingen plaatsvinden. Ondermeer op vraag van het VSOA ging de overheid akkoord om de ontwerpteksten van het nieuwe organiek reglement aan de syndicale organisaties te bezorgen en hierover informele besprekingen op te starten, echter onder de strikte voorwaarde dat de vertrouwelijkheid ervan zou gerespecteerd worden.

 

Wij hebben moeten vaststellen dat anderen zich niet hielden aan het gegeven woord en de vertrouwelijkheid schonden. Hierdoor lopen wij nu het risico dat de overheid de besprekingen opschort. Indien u ook deze mails kreeg, vragen wij u dan ook, als lid van het VSOA, de informatie die u ontving aan niemand anders door te geven.

 

Het VSOA zal zijn leden uiteraard uitgebreid informeren op het ogenblijk dat de vertrouwelijkheid wordt opgeheven. De huidige teksten zijn verre van definitief en zullen zowel door de vakbonden als de overheid nog sterk geamendeerd worden.

 

Op basis van de reacties die wij van onze leden ontvingen, kunnen wij u geruststellen: uw bekommernissen zijn ook de onze.