02/12/2010 - Vlaams Gewest - Examen niveau D

Belangrijke mededeling aan de niveaus D die overgaan naar het Vlaamse Gewest.

 

Van de 281 ambtenaren van de FOD Financiën die per 1 januari 2011 overgaan naar de Vlaamse Gemeenschap zijn de helft van het niveau D.

De Vlaamse Gemeenschap deelde mee dat voor de niet-statutaire niveaus D generieke proeven zullen georganiseerd worden om statutair te worden.

 

Er wordt een levenslange vrijstelling van de eerste generieke proef voorzien.

 

VSOA Groep 2 geeft ter voorbereiding een opleiding om betere slaagkansen te hebben. De datum van deze opleiding moet nog worden bepaald.

 

Belangrijk is dat de kandidaten zich tijdig inschrijven.

Inschrijven kan van 3 tot 20 december 2010. Meer info op de website van Jobpunt Vlaanderen http://www.jobpunt.be/informatie_generiekeproeven en vanaf 3 december 2010 op de website van Selor via dewelke moet worden ingeschreven.

 

Stefaan Slaghmuylder

Nationaal secretaris VSOA Groep Financiën