04/10/2010 - PATDOC - Opmetingen en Waarderingen

Tijdens de vergadering van de subcontactgroep Patrimoniumdocumentatie dd. 4 oktober 2010 heeft de overheid haar plannen toegelicht om de diensten Opmetingen en Waarderingen te hergroeperen.

 

Deze plannen tot hergroepering zullen resulteren in de verhuis van een 40-tal kantoren.

Meer dan 10 verhuizen vonden reeds plaats zonder dat het wettelijk voorziene officiële overleg met de vakbonden plaatsvond. De overheid excuseerde zich hiervoor en probeerde zich globaal te verantwoorden met de termen “bepaalde opportuniteiten” en “hoogdringendheid”.

 

Voor het VSOA is het niet aanvaardbaar dat de syndicale overlegregels op een dergelijke wijze worden geschonden. Het VSOA heeft dan ook aan de overheid gevraagd om alle geplande verhuizen stop te zetten zolang het wettelijk voorziene overleg niet heeft plaatsgevonden.

 

Voor al de verhuizen die reeds plaatsvonden, zonder dat hierover met de vakbonden werd overlegd, heeft het VSOA aan de overheid gevaagd om een verslag te krijgen waarin de “opportuniteiten” en “hoogdringendheid” gedetailleerd worden toegelicht.

 

Onder de rubriek downloads "officiële verslagen" vindt u de plannen van de overheid.