24/05/2022 - Nationale actiedag 31 mei 2022 voor meer loon en koopkracht in de openbare sector!

Het VSOA-Financiën roept niet op tot een nationale stakingsdag, wel tot samenkomst voor deze nationale actiedag op één welbepaalde locatie.
 
Context:
 
• Weddeschalen zijn sinds 2002 niet meer gestegen.
• Prijzen exploderen: inflatie boven 8 %, energieprijzen zijn gestegen met 30 %, …
• Federale regering voorziet geen budget voor de onderhandelingen.
 
Onze eisen:
 
• Meer koopkracht: hogere verloning en pensioen.
• Meer respect voor de sociale dialoog.
• Meer investeringen in openbare sector: Stop de besparingen !
 
Afspraak om 10u:
 
• Brugge: Penitentiaire inrichting, Legeweg, Brugge.
• Gent: Zuiderpoort, G. Crommenlaan, Gent.
• Hasselt: Gerechtsgebouw, Hasselt.
 
Wij rekenen op jullie deelname !
 
Hierbij de affiche en informatie-pamflet.
 
De acties zullen slechts een 2-tal uren duren.
 
 
Opgelet:
 
Voor een manifestatie is het zo dat dat diegenen die kunnen vrij nemen binnen de geboden flexibiliteit van het arbeidsstelsel, of die verlof of inhaalrust kunnen nemen, dit normaliter verkiezen omdat zij dan geen loonverlies zullen hebben.
 
Het VSOA heeft eveneens een stakingsaanzegging gedaan, dus indien je werksituatie geen flexibiliteit biedt en je verkiest te staken, kan je dat.
Een stakingsdag is een niet-bezoldigde dag. Er zal dus voor de stakingsdag één dag wedde worden ingehouden. Het syndicaat betaalt een stakersvergoeding van 30 euro op basis van een kopie van de weddefiche waarop deze inhouding is gebeurd.
Iemand die staakt moet zijn diensthoofd verwittigen.
Een stakingsdag is geen onregelmatige afwezigheid indien het personeelslid zijn diensthoofd vooraf heeft verwittigd en heeft dan ook geen invloed op de berekening van de dienstanciënniteit (artikel 5 van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden).