18/03/2020 - Maatregelen Corona – Bericht aan onze leden

Beste leden,

De door de federale regering afgekondigde maatregelen zullen de komende periode een grote impact hebben op de organisatie van ons leven en werk. Telewerk is voor velen de regel.

Ook het VSOA-Financiën zal de komende periode maximaal inzetten op telewerk en geen rechtstreekse contacten hebben met leden. Al onze interne ledenvergaderingen werden reeds uitgesteld.

Ons informaticasysteem is erop voorzien om ten volle op afstand te werken. De dienstverlening aan onze leden zal dus niet in het gedrang komen. Wel zal ons secretariaat slechts beperkt telefonisch bereikbaar zijn.

Om dit organisatorisch zo vlot mogelijk te laten verlopen, vragen wij jullie zoveel mogelijk per mail te communiceren op het adres info@vsoa-fin.eu of op het mailadres van de VSOA-medewerker die je specifiek dossier behandelt.

Indien je wenst dat wij je zelf telefonisch contacteren, gelieve dan eveneens te mailen naar info@vsoa-fin.eu met vermelding van het telefoonnummer waarop wij je kunnen bereiken, de periode van de dag dat wij je het best kunnen bellen en een beknopte omschrijving van je vraag.

Met gezonde syndicale groeten,

Stefaan Slaghmuylder
Nationaal voorzitter VSOA-Financiën