17/03/2020 - Maatregelen corona: Gemeenschappelijk TOC Personeel - IDPBW

Maatregelen corona

De reeds genomen maatregelen worden verscherpt.

Alle corona-gevallen moeten worden doorgegeven aan P&O.
Geen individuele begeleiding meer voor elke geval, wel standaard boodschap aan de betrokkenen met wat moet worden gedaan.
PBW volgt dit op.

Telewerk wordt 100% verplicht voor iedereen die dat kan.
De 3/5-beperking werd vorige week reeds opgeheven, dus 5 op 5 dagen telewerk.

Absolute minimale bezetting voor alle diensten, voor essentiële taken welke niet in telewerk kunnen.
Er zal een beperkte lijst worden gemaakt van wie elk van de gebouwen nog mag betreden.

P&O:
• Iedereen in telewerk.
• Alle vormingen, interviews in het kader van selecties en interne mobiliteit zijn gestopt.

BBI en FISC:
• Controles ter plaatse beperken. Enkel ”grote controles”, waar het om veel geld gaat.

PATDOC:
• Geen controles meer ter plaatse.
• Indien er een volledige lockdown komt, zal de registratie zonder werk vallen.

D&A:
• Er moet een evenwicht worden gevonden tussen de veiligheid van de agenten en de veiligheid van de Belgen.
• Alles wat niet essentieel is stopt.
• Geen wegcontroles meer.
• Alles op het terrein beperken tot het strikte minimum.
• De agenten die “in telewerk” zijn, worden ingezet bij beurtrol en als back-up voor essentiële taken.
• Alle risicopersoneel (met verminderd immuunsysteem, zwanger, diabetes, chronische bronchitis, …): enkel telewerk.

• Zaventem:
Passagiers minimale minimumbezetting.
Cargo iets ruimere minimumbezetting.
Eventueel te Zaventem back-up door Franstaligen.

• Mogelijk komt er bij een sluiting van België opnieuw controle aan de grensposten met onze buurlanden (13 douaneposten?) en zullen de douaniers daar worden ingeschakeld. (Dit is actueel nog niet aan de orde.)

• Levering materiaal:
- Desinfecterende spray (bureeloppervlaktes, enz.): volgende week levering.
- Alcoholische gel (5 l. + pompjes): deze week (reeds 3 weken besteld). Nieuwe bestelling is geplaatst.
- Zeep: levering deze week.
- Wegwerphandschoenen: grote bestelling zit geblokkeerd in Denemarken. De rest van de stock wordt deze week geleverd.
- Mondmaskers: Het is onduidelijk of we er zullen krijgen. Er wordt gekeken of we deze zelf kunnen produceren.

 

Communicatie door P&O:

• Via Intranet m.b.t. controles BBI, FISC en Patdoc + mailing aan de diensthoofden.

• D&A: Mailing aan de diensthoofden en agenten samen.

 

Diversen:

• De regering (eens deze bevoegdheden heeft) zal de nodige initiatieven moeten nemen.
O.m. m.b.t. de voorwaarden voor diverse vergoeding.

• Iedereen die niet kan telewerken (werk niet mogelijk in telewerk, …) zal dienstvrijstelling krijgen.
Ook Fedorest en kuispersoneel.
Dit is nog niet officieel, moet nog worden geregeld door openbaar ambt.

• Opsporingen FISC: Nog niet duidelijk welke taken ze kunnen doen. De piste om bijstand te geven aan de D&A wordt onderzocht.

• Crescendo zal worden aangepast na de crisis.

• Er waren reeds problemen met skype (niet performant genoeg – ligt niet aan de systemen van Fin?.)

• Medex: controles stoppen.

• Lopende dossiers (tucht / beroepen / … ) worden verder gezet. De Raden van beroep werden reeds uitgesteld.

• Intrekken aangevraagd verlof kan, maar niet retroactief voor reeds genomen verlof.

• Alle fiscaal deskundigen worden benoemd op 1 april.