Archief

04/05/2011 - Benoemingen inspecteurs en de fiscaal deskundigen. Eindelijk ?

Nog steeds geen benoemingen bij de AOIF en de BBI ingevolge de dienstorders nummers 1 en 2/2010 (BTW) dd. 30/04/2010 en nummers 2 en 5/2010 (DB) dd. 27 en 30/04/2010. Nochtans engageerde de...
Lees verder »

03/05/2011 - Voorbereiding op het federaal bevorderingsexamen naar het niveau B

Selor organiseert in de loop van het tweede semester 2011 het algemeen gedeelte voor de overgang naar het niveau B voor de vastbenoemde ambtenaren van niveau C. De uiterste inschrijvingsdatum voor...
Lees verder »

19/04/2011 - Probleem met de datum van de digitale taalcertificaten van Selor

De ambtenaren van de FOD Financiën, die bij toepassing van het KB van 16 mei 2003, voor de taalcertificaten artikel 8 en artikel 9 §1, voldoende kennis van het KB van 8 maart 2001, een...
Lees verder »

10/03/2011 - Benoemingen inspecteurs en de fiscaal deskundigen - De overheid komt haar engagementen niet na.

Ondervraagd over het uitblijven van de benoemingen bij de AOIF en de BBI ingevolge de dienstorders nummers 1 en 2/2010 (BTW) dd. 30/04/2010 en nummers 2 en 5/2010 (DB) dd. 27 en 30/04/2010,...
Lees verder »

08/03/2011 - Openingsuren restaurants Fedorest

In haar vergadering van 18 februari 2011 heeft het Directiecomité beslist dat met ingang van 1 maart 2011, de deuren van de restaurants openen om 12 uur en te sluiten om 13u45. De...
Lees verder »

02/03/2011 - Fedorest

Volgens goed ingelichte bronnen besliste het Directiecomité onlangs om de openingsuren van alle restaurants en cafetaria ingrijpend te wijzigen.   In weerwil van de belofte om...
Lees verder »

01/03/2011 - Informeel overleg over het nieuwe organiek reglement en de implementatie van de functiecartografie

Sinds half februari circuleren er onder het personeel mails met diverse documenten betreffende het door de overheid opgestarte informeel overleg over het nieuwe organiek reglement en de...
Lees verder »