Archief

08/03/2011 - Openingsuren restaurants Fedorest

In haar vergadering van 18 februari 2011 heeft het Directiecomité beslist dat met ingang van 1 maart 2011, de deuren van de restaurants openen om 12 uur en te sluiten om 13u45. De...
Lees verder »

02/03/2011 - Fedorest

Volgens goed ingelichte bronnen besliste het Directiecomité onlangs om de openingsuren van alle restaurants en cafetaria ingrijpend te wijzigen.   In weerwil van de belofte om...
Lees verder »

01/03/2011 - Informeel overleg over het nieuwe organiek reglement en de implementatie van de functiecartografie

Sinds half februari circuleren er onder het personeel mails met diverse documenten betreffende het door de overheid opgestarte informeel overleg over het nieuwe organiek reglement en de...
Lees verder »

08/02/2011 - Oproep tot actie van het gemeenschappelijk vakbondsfront

Op dinsdag 8 februari 2011 organiseren VSOA, ACOD en ACV samen een actie om aan de overheid een duidelijk signaal te geven. Wij doen een oproep aan al de personeelsleden van de FOD...
Lees verder »

02/12/2010 - Brevetten klasse A2

Gevolg gevend aan het schrijven van het VSOA aan de Voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën (cf. Blauwe Nieuwsbrief nr. 12 van november 2010) en de vele andere reacties...
Lees verder »

02/12/2010 - Vlaams Gewest - Examen niveau D

Belangrijke mededeling aan de niveaus D die overgaan naar het Vlaamse Gewest.   Van de 281 ambtenaren van de FOD Financiën die per 1 januari 2011 overgaan naar de Vlaamse...
Lees verder »

09/11/2010 - PATDOC - Rechtszekerheid

Tijdens de vergadering van de subcontactgroep Patrimoniumdocumentatie, dd. 09 november 2010, werden de plannen van de overheid om de diensten van de Rechtszekerheid te hergroeperen toegelicht door...
Lees verder »