Archief

24/02/2016 - Brugdagen voor 2016 werden officieus meegedeeld

Officieel zijn de brugdagen voor 2016 nog niet gekend.   Het Kabinet van Minister belast met Ambtenarenzaken kondigde recent officieus aan dat op vrijdag 6 mei 2016 de brug...
Lees verder »

18/01/2013 - Brugdagen voor het personeel van de federale overheidsdiensten in 2013

  De ministerraad van 18 januari 2013 ging akkoord met de omzendbrief die de brugdagen voor de personeelsleden van de federale overheidsdiensten in 2013 vastlegt. Op vrijdag 10 mei en...
Lees verder »

21/12/2012 - Gelukkig nieuwjaar


Lees verder »

24/01/2012 - Algemene staking 30 januari 2012 : Het besparingsbeleid: zeer schadelijk voor het herstel !

De algemene staking van 30 januari 2012 komt er niet omdat we dat zo graag willen. Neen, wij hadden heel hard gerekend op het overleg met de regering. We hadden gehoopt de besparingsmaatregelen te...
Lees verder »

01/01/2012 - Gelukkig nieuwjaar


Lees verder »

25/11/2011 - Nationale betoging vrijdag 2 december 2011 te Brussel

Onze syndicale organisatie neemt deel aan de manifestatie van 2/12/2011 in Brussel om te protesteren tegen de geplande blinde bezuinigingspolitiek.   Gelet op het belang van deze...
Lees verder »

15/06/2011 - Infovergadering over het informeel overleg betreffende het nieuwe organiek reglement en de implementatie van de functiecartografie

Begin 2011 ging de overheid akkoord om met de syndicale organisaties informele besprekingen op te starten over de ontwerpteksten van het nieuwe organiek reglement en de implementatie van het...
Lees verder »

04/05/2011 - Benoemingen inspecteurs en de fiscaal deskundigen. Eindelijk ?

Nog steeds geen benoemingen bij de AOIF en de BBI ingevolge de dienstorders nummers 1 en 2/2010 (BTW) dd. 30/04/2010 en nummers 2 en 5/2010 (DB) dd. 27 en 30/04/2010. Nochtans engageerde de...
Lees verder »

03/05/2011 - Voorbereiding op het federaal bevorderingsexamen naar het niveau B

Selor organiseert in de loop van het tweede semester 2011 het algemeen gedeelte voor de overgang naar het niveau B voor de vastbenoemde ambtenaren van niveau C. De uiterste inschrijvingsdatum voor...
Lees verder »

19/04/2011 - Probleem met de datum van de digitale taalcertificaten van Selor

De ambtenaren van de FOD Financiën, die bij toepassing van het KB van 16 mei 2003, voor de taalcertificaten artikel 8 en artikel 9 §1, voldoende kennis van het KB van 8 maart 2001, een...
Lees verder »