Archief

17/05/2022 - Actie Openbaar Ambt - Laat uw stem horen!!

Donderdag 19 mei 2022 verzamelen de vakbonden hun militanten voor het bekomen van een substantiële verbetering van hun geldelijke situatie.
  Afspraak om 10 u ...
Lees verder »

16/05/2022 - Actie Openbaar Ambt - Laat uw stem horen!

Donderdag 19 mei 2022 verzamelen de vakbonden hun militanten voor het bekomen van een substantiële verbetering van hun geldelijke situatie.
  Afspraak om 10 u aan de Kruidt...
Lees verder »

09/05/2022 - Acties Openbaar Ambt - Laat uw stem horen.

Reeds maanden vinden er gesprekken plaats met minister Petra De Sutter, onder meer bevoegd voor Ambtenarenzaken, over de geldelijke eisen van de vakbonden.    Het VSOA ijvert...
Lees verder »

24/02/2016 - Brugdagen voor 2016 werden officieus meegedeeld

Officieel zijn de brugdagen voor 2016 nog niet gekend.   Het Kabinet van Minister belast met Ambtenarenzaken kondigde recent officieus aan dat op vrijdag 6 mei 2016 de brug...
Lees verder »

18/01/2013 - Brugdagen voor het personeel van de federale overheidsdiensten in 2013

  De ministerraad van 18 januari 2013 ging akkoord met de omzendbrief die de brugdagen voor de personeelsleden van de federale overheidsdiensten in 2013 vastlegt. Op vrijdag 10 mei en...
Lees verder »

21/12/2012 - Gelukkig nieuwjaar


Lees verder »

24/01/2012 - Algemene staking 30 januari 2012 : Het besparingsbeleid: zeer schadelijk voor het herstel !

De algemene staking van 30 januari 2012 komt er niet omdat we dat zo graag willen. Neen, wij hadden heel hard gerekend op het overleg met de regering. We hadden gehoopt de besparingsmaatregelen te...
Lees verder »